REKRUTACJA DO ŻŁOBKA
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA

17 marca rozpoczyna się rekrutacja do naszego żłobka i potrwa do momentu wyczerpania miejsc. Zapraszamy dzieci, które we wrześniu będą miały ukończony 1 rok życia. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkujące na terenie gminy Swarzędz. W przypadku wolnych miejsc, przyjęte zostaną dzieci z innych gmin.

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: zlobekpaczkowo@gmail.com. Karta Maluszka będzie wymagana dopiero 01 września 2017r., gdyż oddawać będzie faktyczny obraz umiejętności dziecka na ten czas.

Wszystkie wymienione dokumenty dostępne są na niniejszej stronie.

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszeń, wyślemy informację dotyczącą przyjęcia (lub nie) dziecka. W przypadku przyjęcia do żłobka, prosimy o dokonanie opłaty wpisowej, gwarantującej miejsce.
Opłatę wpisową prosimy uiszczać na następujący rachunek bankowy: 87 1020 4027 0000 1302 0743 1051. Prosimy koniecznie w tytule wpłaty wpisać: WPISOWE – ŻŁOBEK Paczkowo, Imię i nazwisko dziecka.

Startujemy 01 września 2017r.!
Serdecznie zapraszamy 😊

Oferta
Karta Zgłoszenia do żłobka
Karta Maluszka

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Trwa rekrutacja do przedszkola.  Wg kryteriów, dzieci z roczników 2011-2014,  zamieszkujące na terenie gminy Swarzędz mają pierwszeństwo w przyjęciu do publicznych placówek.  Prosimy zgłaszać dzieci, korzystając z linku https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz, wybierając jedną z naszych lokalizacji:

  1. Publiczne Przedszkole „Jarzębinka”, ul. Kórnicka 61 w Swarzędzu
  2. Publiczne Przedszkole „Jarzębinka” Oddziały Zamiejscowe, Pl. Niezłomnych 1A w Swarzędzu
  3. Publiczne Przedszkole „Jarzębinka” Oddziały Zamiejscowe, ul. Sokolnicka 31 w Paczkowie

Wydrukowane wnioski prosimy przynieść do wybranego przedszkola, a w przypadku nowej placówki w Paczkowie, do „Jarzębinki” przy Pl. Niezłomnych 1A w Swarzędzu lub do sekretariatu RSP „Pokój” w Paczkowie, ul. Sokolnicka 33.

UWAGA!
Dzieci z rocznika 2015, które osiągną we wrześniu  wiek 2,5 lat prosimy zgłaszać, korzystając z formularza, dostępnego na tej stronie. Te dzieci nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wypełnioną kartę prosimy dostarczyć do wskazanych wyżej lokalizacji – dotyczy przedszkola w Paczkowie lub wysłać mailem na adres: przedszkolepaczkowo@gmail.com.
Dzieci spoza gminy Swarzędz, z roczników 2011 – 2014 oraz dzieci z rocznika 2015, które osiągną we wrześniu  wiek 2,5 lat prosimy zgłaszać również korzystając z tego formularza , dostarczając go do „Jarzębinki” przy Pl. Niezłomnych 1A w Swarzędzu lub do sekretariatu RSP „Pokój” w Paczkowie, ul. Sokolnicka 33 albo wysyłając na adres : przedszkolepaczkowo@gmail.com
Dzieci spoza gminy Swarzędz będą przyjęte pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami, po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci z gminy Swarzędz.

UWAGA!

DOTYCZY DZIECI, KTÓRYCH RODZICE ZŁOŻYLI DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W INNYM PRZEDSZKOLU

Pytacie Państwo, czy można zgłosić dziecko do przedszkola w Paczkowie, którego Rodzice złożyli deklarację kontynuacji w innym przedszkolu? Można, ale najpierw trzeba zgłosić fakt rezygnacji w przedszkolu, w którym została złożona kontynuacja (nastąpi usunięcie w systemie) i potem już można, logując się do systemu, złożyć wniosek do Paczkowa.
W przypadku pytań – prosimy o kontakt 🙂 Zapraszamy!

Harmonogram rekrutacji
Kryteria naboru
Karta Zgłoszenia do przedszkola