Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka”

Pomagamy dzieciom rosnąć.

Codzienne zajęcia

Stymulujemy rozwój dzieci, zaspokajamy ich ciekawość i naturalną potrzebę ruchu, poszerzamy horyzonty, bacznie obserwujemy postępy.  Projekty, innowacje, kodowanie? …Tak, to u nas !

Więcej

Doświadczona kadra

Nasze zaangażowane, doświadczone i profesjonalne  panie  zachęcają dzieci do zadawania pytań, rozwiązywania problemów i twórczego wyrażania siebie. Zajęcia dodatkowe także prowadzone są przez nauczycieli z ogromną pasją do swej pracy.

Więcej

Zdrowe i smaczne menu

Każdego dnia serwujemy dzieciom 4 smaczne posiłki, a woda mineralna dostępna jest w każdej grupie na życzenie dziecka. W menu uwzględniamy alergie pokarmowe.

Więcej

Przedszkole Nr 7 „Jarzębinka”, Swarzędz

Nasza Jarzębinka

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowanie przedszkolnego. Zapewniamy bezpłatny, 5 – godzinny  pobyt dzieci, następne godziny płatne są 1,30 zł za każdą godzinę. Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w danym roku szkolnym ( tzw. „ZERÓWKA”) zwolnione są z opłaty eksploatacyjnej.

W ramach organizacji dnia wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji. Budujemy system wartości, rozwijamy umiejętności społeczne, stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie. Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijajmy umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Bardzo ważne jest dla nas kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( rodzina, grupa rówieśnicza itd.) oraz postawy patriotycznej. Zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby czas spędzony w naszym przedszkolu wypełniały nowe, ciekawe doświadczenia oraz twórcza aktywność uszczęśliwiająca Dzieci.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 17.00. W okresie wakacji przedszkole ma  miesięczną przerwę urlopową, ale w tym czasie zapewniamy dzieciom opiekę, również w naszym Przedszkolu Nr 8 „JARZĘBINKA PLANTY” w Swarzędzu, przy Pl. Niezłomnych  1a.

 

Gotowi na wspaniałą przygodę?