ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

W naszym przedszkolu realizujemy obowiązkową podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Codziennie wykorzystujemy różne metody, między innymi: Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss,Metodę Klanzy – pedagogika zabawy ,  oraz techniki dzięki , którym rozwijamy wszechstronnie dzieci.

Przedszkolaki uczestniczą również w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych , takich jak język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedą.

W ciągu roku szkolnego celebrujemy różne dni tematyczne, takie jak Dzień Dinozaura, Dzień Kubusia, Puchatka, Dzień Pizzy i wiele innych. Organizujemy również przedstawienia dla Babć i Dziadków, Jasełka, Pasowanie Przedszkolaka, Zakończenie roku szkolnego.

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

Rytmika – Paulina Kowalska -Kroczek

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Ruch przy muzyce, śpiew, gra na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki, sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego.

Język angielski – Małgorzata Graczyk

Język angielski w przedszkolu pozwala już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację językową dziecka. Niezwykle istotnym elementem nauczania małych dzieci jest oddziaływanie na nie przez obraz, dźwięk, rym i rytm. Kojarzenie brzmienia angielskich słów czy dłuższych wypowiedzi z ilustracjami, rymem lub rytmem pozwala dzieciom wypracować własny schemat pamięciowy – czyli własne sposoby kojarzenia.

Religia

Na prośbę rodziców w grupach 6- latków odbywają się zajęcia z Religii.

Logopeda – Cecylia Michalik

Okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka.  To czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Głównym celem  tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy,
wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, oraz  terapia powstałych już wad i zaburzeń.

Gimnastyka korekcyjna – Barbara Knade

Psycholog – Joanna Jackowska – Fink

.