Akademia Piłkarska Reissa w Swarzędzu, przy współpracy z naszym przedszkolem, zaprasza wszystkie chętne dziewczynki i chłopców na 3 tygodnie bezpłatnych treningów piłki nożnej. Pierwszy trening odbędzie się w najbliższy poniedziałek (10.05) na boisku orlik przy szkole podstawowej nr 5 o godzinie 17.30. Kolejny trening to środa (12.05) również o godzinie 17.30 na tym samym boisku.

Więcej informacji znajdą Państwo u koordynatora Akademii: 519840819

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

W naszym przedszkolu realizujemy obowiązkową podstawę programową zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Codziennie wykorzystujemy różne metody, między innymi: Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss,Metodę Klanzy – pedagogika zabawy , Gimnastykę mózgu – kinezjologię edukacyjną Dennisona oraz techniki dzięki , którym rozwijamy wszechstronnie dzieci.

Przedszkolaki uczestniczą również w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych , takich jak język angielski, rytmika, zajęcia korekcyjne. Raz w tygodniu dziec biorą udział w zajęciach zorganizowanych przez Panią Pielęgniarkę o tematyce zdrowotnej i pielęgnacyjnej.

W ciągu roku szkolnego celebrujemy różne dni tematyczne, takie jak Dzień Dinozaura, Dzień Kubusia, Puchatka, Dzień Pizzy i wiele innych. Organizujemy również przedstawienia dla Babć i Dziadków, Jasełka, Pasowanie Przedszkolaka, Zakończenie roku szkolnego.

ZAJĘCIA DODATKOWE NIEODPŁATNE

Gimnastyka korekcyjna –  Anna Cholewińska

Ćwiczenia fizyczne, które pełnią funkcje terapeutyczne. Mają doprowadzić do pełnej sprawności ruchowej oraz skorygować nieprawidłowe wzorce ruchowe i wady postawy.

Rytmika – Paulina Kowalska -Kroczek

Muzyka odgrywa ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dziecka, a wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozpoczęcie edukacji muzycznej. Ruch przy muzyce, śpiew, gra na instrumentach, słuchanie oraz tworzenie muzyki, sprawiają, że Wasze pociechy w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie takie abstrakcyjne pojęcia jak wysoki – niski dźwięk, czy też szybko – wolno, cicho – głośno. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe odbywają się z akompaniamentem instrumentu klawiszowego.

Język angielski – Ruth  Nvoko

Język angielski w przedszkolu pozwala już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację językową dziecka. Niezwykle istotnym elementem nauczania małych dzieci jest oddziaływanie na nie przez obraz, dźwięk, rym i rytm. Kojarzenie brzmienia angielskich słów czy dłuższych wypowiedzi z ilustracjami, rymem lub rytmem pozwala dzieciom wypracować własny schemat pamięciowy – czyli własne sposoby kojarzenia.

Zajęcia z pielęgniarką– Żaneta Grześkowiak

W czasie spotkań  z pielęgniarką dzieci dowiadują się , w jaki sposób można zapobiegać infekcjom, jak należy o siebie dbać, ubierać się stosownie do pogody, właściwie się odżywiać. Pani Żaneta wyjaśnia dzieciom, jak ważne jest przestrzeganie higieny i na czym polega zdrowy styl życia. Wyjaśnia również jak funkcjonuje organizm człowieka.

Religia – Maria Kluczka

Na prośbę rodziców w grupach 6- latków odbywają się zajęcia z Religii.

Logopeda – Cecylia Michalik

Okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka.  To czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Głównym celem  tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy,
wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, oraz  terapia powstałych już wad i zaburzeń.

Zapraszamy do kontaktu