Koszty, które ponoszą rodzice/prawni opiekunowie od 1.09.24 r.:

  • opłata eksploatacyjna w wysokości 1,30 zł – za każdą godzinę pobytu dziecka, wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin realizacji podstawy programowej (tj. pobyt dziecka w godz. od 7.00 – 12.00)
  • opłata za żywienie:  trzy posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie i obiad w Przedszkolu. – 16 zł cztery posiłki: I śniadanie, II śniadanie , obiad i podwieczorek( po godz. 16:00) – 17 zł
  • dzieci 6- letnie nie płacą opłaty eksploatacyjnej

Opłaty za Przedszkole są regulowane na początku miesiąca w formie przelewu lub w wersji gotówkowej. Odliczenia są ujmowane w kolejnych miesiącach, przy uprzednim zgłoszeniu nieobecności.

Zgłaszanie Nieobecności w Przedszkolu:

poprzez aplikacje Livekid

w formie e-mail: biuro@przedszkolejarzebinka.pl

telefonicznie: 61 651 57 36

Zapraszamy do kontaktu