Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oparte są na ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2014-2017 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Oświadczenie_rodzeństwo

Oświadczenie_zamieszkiwanie

Potwierdzenie woli

Uchwała XVIII 238 2020 RM Przedszkola

Zarządzenie harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji 2020 do przedszkola

Deklaracja kontynuacja przedszkola

Oświadczenie samotne wychowywanie

Oświadczenie asystent rodziny

Oświadczenie podatek

Zapraszamy do kontaktu