• 6:00 – 8:00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8:00 – 8:15 – Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).  Rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, ćwiczenia poranne.
 • 8:15 – 8:30 – Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 8:30 – 9:00 – I Śniadanie.
 • 9:00 – 10:30 – Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10:30 – 10:40 – Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe  w łazience.
 • 10:40 – 11:15 – II Śniadanie
 • 11:15 – 12:15 – Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub      w sali; ćwiczenia gimnastyczne.
 • 12:15 – 12:30 – Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe w łazience.
 • 12:30 – 13:30 – Obiad.
 • 13:30 – 14:45 – Grupy młodsze: odpoczynek poobiedni, czytanie bajek. Grupy starsze: relaksacja przy muzyce, czytanie bajek.
 • 14:45 – 15:45 – Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
 • Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
 • 15:45 – 16:00 – Przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe, higieniczne  i samoobsługowe w łazience.
 • 16:00 – 16:30 – Podwieczorek.
 • 16:30 – 17:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zabawy swobodne, rozchodzenie się dzieci.

Zapraszamy do kontaktu